PROJEKT B2B - POIG DZIAŁANIE: 8.2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

16.06.2014

Firma Biuro Serwis Wszystko dla Biura otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

NAZWA PROJEKTU: INNOWACYJNA PLATFORMA B2B – WSPARCIE PROCESÓW BIZNESOWYCH (WPB)

umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG. 08.02.00-30-020/14-00


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Opis i cel projektu:

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostało stworzenie nowej całkowicie dedykowanej aplikacji B2B o nazwie - Wsparcie Procesów Biznesowych (WPB), która pozwoli na pełne zarządzanie obszarem handlowym wraz z obsługą procesów zakupowych i sprzedażowych oraz logistyką i obsługą magazynów. W ramach projektu zostanie zbudowany innowacyjny system B2B, który w swoim założeniu będzie realizował i nadzorował współpracę biznesowa prowadzoną z firmami partnerskimi.


OSOBA DO KONTAKTU:

SYLWIA SPYCHAŁA tel. 62 592-04-47

www.parp.gov.pl

www.web.gov.pl
07.01.2014

Ogłoszenie dotyczące zakupu ekspertyz, analizy przygotowawczej i usługi doradczej związanej z przygotowaniem realizacji projektu:


W związku z aplikowaniem firmy Biuro Serwis Wszystko dla Biura o dofinansowanie na realizację projektu innowacyjnej platformy B2B z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, firma Biuro Serwis Wszystko dla Biura Sylwia Spychała zaprasza do składania ofert na „Ekspertyzy, analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu”.


  1. Zapytanie Ofertowe Etap 0
  2. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta

08.08.2014

Ogłoszenie dotyczące zakupu zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostaw sprzętu:


  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 Wzór Formularza Ofertowego
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta
  5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy


Sklep internetowy Shoper.pl